Tjänster

Driftservice och underhåll

Vi utför alla typer av serviceåtgärder och reparationer. Vi kan även erbjuda kompletta servicekontrakt som anpassas efter era behov.

INJUSTERING

Injusteringar är ett av våra tjänsteomåden och vi arbetar mot både nya och äldre anläggningar.

Med kvalificerad utrustning kan vi enkelt hantera såväl stora som små jobb.

Energibesparingar och ett bättre inomhusklimat är några av fördelarna med en korrekt utförd injustering.

Vi utför även OVK-besiktningar.

OM- ELLER TILLBYGGNAD

Vi har stor erfarenhet inom om- och tillbyggnad av ventilationssystem.

Till exempel hyresgästanpassningar, nydragning av system, modernisering och utbyte av hela ventilationsaggregat.

RENGÖRING AV VENTILATIONSSYSTEM

Vi har mångårig erfarenhet av helhetslösningar när det gäller kompetent ventilationsrengöring. Effektiv rengöring av ventilationskanaler ger påtaglig energibesparing och goda förutsättningar för en bättre inomhusmiljö.

VERKSAMHETSOMRÅDEN


  • Montering av ventilation


  • Rensning / rengöring


  • Injustering / OVK


  • Service / reparationer


  • Aggregatbyten


  • Utredningar / konsultering


  • Filter / kilrepsbyten


  • Anpassningar vid ombyggnad


  • Felsök / filmning ventilation


  • m.m